23/11/2018 kayak

Съобщение – 23.11.2018г.

Във връзка с изпълнение на проект „RowAdventure“, код на проекта ROBG 272 финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020, стартира процедура за избор на изпълнител с предмет: ”Доставка на оборудване и обзавеждане“ със срок за подаване на оферти: 03.12.2018г., 18.00ч.
Цялата документация можете да изтеглите от тук: Изтегли документи