11/01/2019 kayak

Публична покана 3

Във връзка с изпълнение на проект „RowAdventure“, код на проекта ROBG 272 финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020,

стартира процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет:

”Доставка на екипировка за водни спортове и моторна лодка с ремарке“  със срок за подаване на оферти: 18.01.2019г., 18.00 ч.

Цялата документация можете да изтеглите от тук: