Публична покана 4

Във връзка с изпълнение на проект „Danube on 2 wheels“, код на проекта ROBG 277, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020, стартира процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет:

„Доставка на велосипеди и екипировка“ със срок за подаване на оферти: 01.05.2019г. до 18:00ч.

Цялата документация можете да изтеглите от тук: Изтегляне на пълна документация 

Публична покана 3

Във връзка с изпълнение на проект „RowAdventure“, код на проекта ROBG 272 финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020,

стартира процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет:

”Доставка на екипировка за водни спортове и моторна лодка с ремарке“  със срок за подаване на оферти: 18.01.2019г., 18.00 ч.

Цялата документация можете да изтеглите от тук:

Публична покана

Във връзка с изпълнение на проект „RowAdventure“, код на проекта ROBG 272 финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020, стартира процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Доставка на моторни превозни средства – леки автомобили“ със срок за подаване на оферти: 07.12.2018 г., 18.00 ч.

Цялата документация можете да изтеглите от тук:

Публична покана 2

Във връзка с изпълнение на проект „Danube on 2 wheels“, код на проекта ROBG 277 финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020, стартира процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Доставка на моторни превозни средства – леки автомобили“ със срок за подаване на оферти: 07.12.2018 г., 18.00 ч.

Цялата документация можете да изтеглите от тук:

1. Решение

2. Публична покана

3. Техническа спецификация

4. Оферта

5. Изисквания към офертите

6. Декларация на кандидата по чл.53

7. Декларация за приемане на условията по д-р

8. Декларация за лични данни

9. Проект на договор

10.Декларация за подизпълнители

11. Методика за оценка

Съобщение – 23.11.2018г.

Във връзка с изпълнение на проект „Danube on 2 wheels“, код на проекта ROBG 277 финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020, стартира процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: ”Доставка на оборудване и обзавеждане“ със срок за подаване на оферти: 03.12.2018 г., 18.00 ч.

Цялата документация можете да изтеглите от тук: Изтегли документи

Съобщение – 23.11.2018г.

Във връзка с изпълнение на проект „RowAdventure“, код на проекта ROBG 272 финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020, стартира процедура за избор на изпълнител с предмет: ”Доставка на оборудване и обзавеждане“ със срок за подаване на оферти: 03.12.2018г., 18.00ч.
Цялата документация можете да изтеглите от тук: Изтегли документи

Съобщение – 22.10.2018г.

Във връзка с изпълнение на проект „Danube on 2 wheels“, код на проекта ROBG 277 финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020, стартира процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: ”Осигуряване на Консултантски услуги в областта на обществените поръчки“ със срок за подаване на оферти: 25.10.2018 г., 18.00 ч.

Цялата документация можете да изтеглите от тук: Изтегли документи

Съобщение – 22.10.2018г.

Във връзка с изпълнение на проект „RowAdventure“, код на проекта ROBG 272 финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020, стартира процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: ”Осигуряване на Консултантски услуги в областта на обществените поръчки“ със срок за подаване на оферти: 25.10.2018г., 18.00ч.
Цялата документация можете да изтеглите от тук: Изтегли документи