23/11/2018 kayak

Съобщение – 23.11.2018г.

Във връзка с изпълнение на проект „Danube on 2 wheels“, код на проекта ROBG 277 финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020, стартира процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: ”Доставка на оборудване и обзавеждане“ със срок за подаване на оферти: 03.12.2018 г., 18.00 ч.

Цялата документация можете да изтеглите от тук: Изтегли документи